over ons

De vereniging

In de statuten van 23 december 1987 zijn alle regels vermeld, die de vereniging bij de oprichting heeft opgesteld en die de vereniging rechtsgeldig maken.
Daarnaast is er het Huishoudelijk Reglement, waarin alle afspraken met de leden zijn vervat.
De leden van de vereniging komen jaarlijks voor een Algemene Ledenvergadering. Daarin worden allerlei zaken besproken die voor de leden en het voortbestaan van de vereniging van belang zijn. Zo wordt er een jaar- en financieel verslag overlegd en wordt de begroting voor het komend seizoen aan de leden gepresenteerd.
Ook worden en afspraken gemaakt over het gezamenlijk onderhoud en het maaien van de grasstroken.
In het najaar wordt de zaad- en pootgoed catalogus uitgedeeld voor de gezamenlijke zaadinkoop.

over ons

Het bestuur

De heer Eppo Siemons -voorzitter 

De heer Henk Remmerts -penningmeester 

De heer Arthur Labree -secretaris 

De heer Han Horst -technische commissie 

De heer Henk van Essen -algemeen bestuurslid 

Groencommissie 

De heer Anton Scholten -voorzitter 

De heer Gerrit Haas 

De heer Henk van Essen