De leden van de groencommissie hebben zich samen met uitgenodigde medewerkers beijverd om het complex er weer verzorgd uit te laten zien. Voor maandelijks onderhoud waren er te weinig werkzaamheden. Wel werden de leden uitgenodigd om op 16 december 2023 samen te komen voor zowel wat werk als voor een gezellige verenigingsdag. 

Door het groeiend aantal leden werd de nummering van de tuinen onduidelijk. Hierom is de nummering aangepast. De groencommissie heeft een nieuwe nummering bedacht en deze op alle percelen met nieuwe palen aangegeven. Ieder tuinlid heeft inmiddels een aanhangsel ontvangen waarop de juiste nummer(s) zijn vermeld. Daarmee is nu ook de administratie weer op orde. Door het wisselen of opzeggen van tuinen klopten de overeenkomsten niet meer met de tuinen die gebruikt werden. 

Afgelopen jaar is de belangstelling voor gezamenlijke inkoop van champost weer geïnventariseerd. Omdat er toch twijfels waren of de champost wel voldoende toe zou voegen aan de bodem, is tevens groencompost aangeboden. Helaas bleek de belangstelling te gering om een hele vracht te kunnen bestellen. Het grote aantal wisselingen in tuinders heeft daar wellicht ook aan bijgedragen. 

De regels voor mest zijn door de overheid sterk aangescherpt. Dat betekent dat inkoop via handelaren voor ons niet goed te organiseren is. De leveranties van paardenmest door particulieren gaat wel gewoon door. 

De paadjes tussen de tuinen in: de bedoeling is om deze samen schoon te houden. Het paadje hoort bij de tuin. Verder de randen aan het gras: graag 25 cm vrijhouden in verband met het maaien. Verder het verzoek om geen stenen op het gras te gooien. 

De vereniging is inmiddels zo groot dat het inzetten van werkbeurten niet zinvol is. Het samenzijn is wel heel prettig.

Category