Sproeireglement

Om de kosten van het waterverbruik van de vereniging beheersbaar te houden zijn de volgende regels opgesteld:

 • Sproei installaties, inclusief druppelslangen, die rechtstreeks worden aangesloten op de waterleiding, lees kraan, zijn niet toegestaan;
 • Persoonlijke voorraad in een ton o.i.d. kan worden gevuld vanuit de waterleiding, waarna deze moet worden afgekoppeld;
 • Water geven dient zoveel mogelijk te geschieden door middel van emmers of gieters, bij voorkeur rechtstreeks op de grond;
 • Een slang, rechtstreeks gekoppeld aan de waterleiding, kan alleen dan gebruikt worden indien er handmatig mee wordt gesproeid en dient direct daarna te worden afgekoppeld.

toelichting

Deze regels zijn opgesteld om

–      Zo zuinig mogelijk om te gaan met water;

–      Zo efficiënt mogelijk water te geven;

–      Ervoor te waken dat er onzorgvuldig en onbeheerd water wordt gebruikt.

Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling om de waterleiding aan een eigen sproeisysteem aan de sluiten, aan te zetten en vervolgens te gaan lunchen om hem dan in de middag weer uit te zetten. (Ervaringen uit het verleden hebben tot een dergelijke uitspraak geleid).

Tips

Om water optimaal te gebruiken kun je gebruik maken van deze tips:

 • Zaai bij voorkeur op ‘regels’ en maak de rijtjes nat voor het inzaaien;
 • Zet planten in een ‘plantgat /-kuiltje’ zodat je water kunt geven daar waar het nodig is en het niet wegstroomt naar onbebouwde grond;
 • Geef water op de grond en niet op de planten. Dat water verdampt en komt niet bij de wortels;
 • Geef bij droogte zoveel mogelijk water op tijdstippen dat de felle zon niet op je tuin staat, ‘s morgens vroeg of later op de dag.

Met inachtneming van dit alles proberen we

 • Het plezier in het tuinieren te waarborgen;
 • De oogst in positieve zin te beïnvloeden;
 •  Het alsmaar toenemende verbruik van water te beheersen;
 • De te verrekenen kosten zoveel mogelijk te drukken