Wat een geweldige opkomst op onze recente Algemene Ledenvergadering in het wijkgebouw van de Burgerenk te Epe! Met 34van de 69 tuinleden aanwezig, was het een avond vol levendige discussies en positieve energie.

Onze voorzitter, de heer Siemons, opende de vergadering vol enthousiasme en verwelkomde iedereen hartelijk. De opkomst was groter dan ooit tevoren en dit toont de groei en betrokkenheid van onze vereniging. We hebben het afgelopen jaar meer mensen een plek op de volkstuin kunnen geven door het uitgeven van tuinen van 50 m2. Ondanks de toegenomen vraag blijft er een wachtlijst actief, waarop we kandidaten benaderen zodra er tuinen beschikbaar komen.

Tijdens de vergadering zijn er belangrijke mededelingen gedeeld. We hebben stilgestaan bij leden die momenteel ziek zijn en hen veel sterkte en beterschap gewenst. Daarnaast zijn diverse onderwerpen besproken zoals het waterverbruik, de gemeentelijke belastingen, regelingen omtrent groenafval en het financiële overzicht van de afgelopen jaren.

Een bijzonder moment was de verkiezing van Arthur Labree als nieuw bestuurslid, die unaniem werd gekozen en van harte welkom werd geheten in het nieuwe bestuur samen met de heer Siemons, de heer Remmerts, de heer Horst en de heer Van Essen.

Het financiële verslag werd transparant besproken en er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding hiervan. Ook de verslagen van de kascommissie en benoeming van nieuwe leden voor deze commissie werden positief ontvangen.

De begroting voor 2023 belooft een positief resultaat en onze financiële gezondheid stelt ons in staat om toekomstige investeringen en uitgaven mogelijk te maken. We hebben tevens gesproken over de ledenadministratie en open vragen behandeld tijdens de rondvraag.

Het bestuur zal de actiepunten en suggesties zoals een gezamenlijke kweekkas, evenementen voor leden en mogelijke subsidies van de gemeente Epe verder bespreken en actie ondernemen waar nodig. We blijven als vereniging bloeien en groeien dankzij de betrokkenheid van al onze leden.

Met een positieve blik naar de toekomst sluiten we deze Algemene Ledenvergadering af. Graag willen wij iedereen bedanken voor hun aanwezigheid, inzet en betrokkenheid.

Met vriendelijke groeten, Het Bestuur van Volkstuinvereniging Het Hoge Land