Wie weet is het u al opgevallen maar onze entree heeft een nieuwe look en feel.

Bij het toegangshek zijn diverse struiken verwijderd en gesnoeid. Deze plek is nu voorzien van kleinere winterharde planten.
Naast het toegangshek is de oude afrastering verwijderd en een nieuwe geplaatst.
De entree van de tuin ziet er na deze werkzaamheden veel beter uit.
Verder zijn de twee toegangshekjes vernieuwd.

Aan de Oostzijde van ons tuinhuisje is van een nieuwe (grotere) bekleding voorzien, zodat de oostenwind niet langer dwars door het tuinhuisje blaast.

Ook onze oude informatiekasten waren aan vervanging toe. Er is een nieuwe bij het toegangshek geplaatst en de oude zijn gesloopt. De heer Scholten heeft het gras weer gemaaid.
Al met al zijn we weer klaar voor het nieuwe jaar, dank aan allen die hier aan mee gewerkt hebben!