Het gaat heel slecht met de wilde bij en dat betekent dat gewassen veel minder worden bestoven en daardoor minder vrucht dragen. Ook op de volkstuin merkten we dat de bestuiving steeds minder werd. Zo’n 80 % van alle gewassen wordt bestoven door de bij. Door de manipulatie van zaad en ook van veel gewassen er toe heeft geleid dat de wilde bijen uitsterven. De grootschalige en efficiënt georganiseerde landbouw is slecht voor de bij. Er zijn in Nederland zo’n 350 verschillende soorten bijen. “Er wordt te veel gemaaid en veel bloemen verdwijnen die voor de wilde bijen zo belangrijk zijn.”

Daarom zijn bijenkasten op ons complex geplaatst.
Rechts achter op het terrein, tegen het hek van Van Triest aan.

Wij hopen op een extra vruchtbaar seizoen.