Beste tuinders,

Helaas zitten we nog volop in de Corona pandemie. Het zijn speciale tijden, dus speciale maatregelen zijn nodig. De najaarsvergadering gaat niet door. We hopen dat begin volgend jaar alles weer een beetje normaal is en dat we dan de voorjaarsvergadering weer kunnen organiseren.

Het maandelijks- en groot onderhoud
Het maandelijks- en groot onderhoud wordt vanaf nu ook anders georganiseerd. Het is de bedoeling dat we dit met groepjes van vierpersonen gaan doen, verdeeld over twee groepen van twee personen,uiteraard op veilige afstand. Als u aan de beurt bent krijgt u tijdig bericht van Henk van Essen.

De zaadboekjes en aardappel bestellijsten
De zaadboekjes en aardappel bestellijsten zullen dit jaar bij u worden bezorgd. De planning is dit medio november te doen. Degene die vorig jaar een boekje hadden krijgen deze automatisch. Nieuwe tuinders die zaad via onze vereniging willen bestellen kunnen dit melden bij het secretariaat, tel. 0578614584 of via bovengenoemd e-mail adres. U krijgt een leuke korting van onze vereniging en bovendien is onze zaadleverancier goedkoper dan de plaatselijke verkopers. We verzoeken u dit zaad niet via internet te bestellen, want dan vervalt de korting en moet u bovendien vrachtkosten betalen. Zaad- en aardappellijsten voor 31 december inleveren bij de heer Siemons, Tongerenseweg 49.

Bericht over het jaarlijkse ploegen krijgt u begin 2021.

Eind oktober/begin november wordt het water afgesloten.
Wij verzoeken u nog tijdig uw watertonnen te vullen, vooral degenen die begin volgend jaar vroeg water nodig denken te hebben. Het water wordt volgend voorjaar pas aangesloten als de kans op nachtvorst is verdwenen.

Bestuurszaken
Op onze oproep om u aan te melden voor de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester, kwam geen enkele reactie. Daarom besloten de huidige voorzitter en secretaris/penningmeester aan te blijven totdat we weer bij elkaar kunnen komen. Onze vereniging komt daardoor niet in een bestuurscrisis.

Als u op enig moment iets wilt melden of vragen heeft, dan vernemen we dit graag. Alleen meldingen via de mail kunnen door ons worden behandeld. Deze geven we aan ons bestuur door, want ook het bestuur kan door de huidige maatregelen niet bij elkaar komen, vandaar dat we zoveel mogelijk alles schriftelijk afhandelen.

We hopen dat u allen gevrijwaard blijft van het corona-virus.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur.

Category