Beste tuinders,

Vorige week dinsdag kwam het bestuur sinds lange tijd weer fysiek bij elkaar. Diverse onderwerpen werden besproken. Hiervan hebben we een overzicht gemaakt en deze doen we u hierbij toekomen.

Verslag bestuursvergadering d.d.16 november jl.


Verhuur van tuinen:
Totaal werd er 650 m2 aan tuinen opgezegd. Deze tuinen konden we allemaal opnieuw verhuren. Iedereen die op de wachtlijst stond voor volgend seizoen konden we voorzien van een tuintje.


Onderhoud:
Door alle coronaperikelen kunnen we ook dit jaar weer geen groot onderhoud uitvoeren. Als er toch wat onderhoud gepleegd moet worden zal de groencommissie een kleine groep uitnodigen. Op dit moment is nog niet bekend of dit nodig is.


Najaarsvergadering:
Ook deze kan weer geen doorgang vinden. We zullen u zo goed mogelijk via de mail op de hoogte houden.


Champignoncompost:
Anton Scholten heeft contact gehad met een leverancier van zg. Champost. De kosten hiervan zijn bij levering van een volle vracht (dat wil zeggen 35.000 kg.)€ 525,–. Dit komt neer op ongeveer € 1, 10 per kruiwagen. Voor 100 m2 ben je toch al gauw 10 kruiwagens nodig. Dit dan ter aanvulling op de normale bemesting. Deze compost is wel een prima bodemverbeteraar. Bij voldoende belangstelling willen we wel een vracht van deze compost laten komen.
Wil degene die hiervoor belangstelling heeft dit voor 10 december as. melden bij het secretariaat. Wel de gewenste hoeveelheid opgeven.


Sleutels toegangshekken:
De fabrikant van onze huidige cilinders en sleutels ging vorig jaar failliet. Het is daarom steeds moeizamer om nog aan deze sleutels te komen. Het bestuur besloot om het gehele systeem te vernieuwen. De benodigde cilinders en sleutels zijn inmiddels besteld. De kosten hiervan komen geheel voor rekening van de vereniging. Zoals het zich laat aanzien kunnen we deze sleutels half januari 2022 onder de leden verspreiden. U krijgt tijdig bericht wanneer deze omruiling preceis plaats zal vinden.


Epe fietst voor Epe:
Dit jaar zullen we ons hiervoor opnieuw opgeven. We weten uiteraard niet of we hiervoor worden uitgenodigd. In 2018 kregen we wel een uitnodiging hiervoor en dat bracht een bijdrage voor de vereniging op van €. 2.000,–.

Contributie:
We konden de contributie vele jaren gelijk houden. Maar door stijging van o.a. brandstofkosten, verhoging van assurantiepremies, onderhoud machines blijft stijgen etc. Hierdoor zien we ons genoodzaakt de contributie voor volgend jaar te verhogen van
€. 30,– naar€. 35,–.


Afvoer afval:
Het afvoeren van afval door ons verzorgd is een groot succes. Dit jaar voerden wij ongeveer 25.000 kg. af. Vorig jaar was dit nog 16.000kg. Deze toename houdt wel in dat we dit afvoer niet langer voor dezelfde kosten kunnen blijven doen.
Volgend jaar zijn de kosten per 100 m2 €. 7,50.

Ploegen:
Henk van Essen zal ook volgend jaar het ploegen weer begeleiden. Dit voor degene die hun tuin willen laten ploegen. Tuinen van 50 m2 zijn te klein om te laten ploegen.
U krijgt hiervan nog nader bericht.

Epe, 22 november 2021.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur.

Category