Onderstaand een beknopt overzicht van diverse gebeurtenissen betreffende het jaar 2020.
Door de corona pandemie was 2020 beslist geen normaal jaar. Hierdoor was het niet mogelijk onze voor- en najaarsvergaderingen te houden. Ook het onderhoud vond op een andere manier plaats. Deze zijn in kleine groepen gehouden, zodat voldoende afstand kon worden gegarandeerd.


Hoe dit onderhoud in 2021 kan worden georganiseerd is op dit ogenblik nog niet bekend, maar u wordt hiervan uiteraard op de hoogte gehouden

Lief en leed.
In maart is de heer Langenberg overleden. Hij was jaren lid van onze vereniging en was een markant figuur. We zullen zeker zijn aanwezigheid op de tuin missen.

De leden.
Vier leden hebben in 2020 hun lidmaatschap opgezegd. Gedurende dit jaar mochten we vijf nieuwe leden begroeten. Eind december hadden we totaal 56 leden.

Wachtlijst.
We konden iedereen die op de wachtlijst stond in 2020 aan een tuin helpen. Een tuintje van 50 m² was per 31 december nog niet verhuurd.

Financieel.
Het boekjaar 2020 werd afgesloten met een winst van €. 822,– na afschrijvingen. Voor afschrijving bedroeg de winst €. 1373,–. Winst na afschrijving wordt aan onze alg. reserve toegevoegd. Alg. reserve bedraagt per 31 december €. 6927,–. Aan het waarborgfonds werd €. 181,– toegevoegd. De liquiditeit steeg met €. 1353,–.

Inkoop zaden.
De heer Siemons verzorgde weer de centrale inkoop van zaden en pootaardappelen.

Diverse uitgevoerde werkzaamheden.
Onze oude informatiekasten waren aan vervanging toe. Er is een nieuwe bij het toegangshek geplaatst en de oude zijn gesloopt. Bij het toegangshek zijn diverse struiken verwijderd en gesnoeid. Deze plek is nu voorzien van kleinere winterharde planten.
Naast het toegangshek is de oude afrastering verwijderd en een nieuwe geplaatst.
De entree van de tuin ziet er na deze werkzaamheden veel beter uit.
Verder zijn de twee toegangshekjes vernieuwd. Aan de Oostzijde van ons tuinhuisje is van een nieuwe (grotere) bekleding voorzien, zodat de oostenwind niet langer dwars door het tuinhuisje blaast. De heer Scholten heeft het gras weer gemaaid.

Afvoer tuinafval.
Hoeveel afval er naar Vaassen is afgevoerd is niet precies bijgehouden, maar zal tussen de 6.000 en 7.000 kg hebben gelegen. Daarom zal ook in 2021, voor degene die dat wenst, het tuinafval weer door de vereniging worden afgevoerd. De kosten bedragen nog steeds € 5,– per 100 m².De mogelijkheid om een container voor dit afval op ons complex te plaatsen is onderzocht, maar dit bleek veel te kostbaar.

Groencommissie.
Zoals u ziet heeft de groencommissie ook in 2020 weer zijn best gedaan, uiteraard met behulp van diverse leden, om de tuin zo goed mogelijk te onderhouden.
De groencommissie bedankt dan ook iedereen die zich in 2020, op welke manier dan ook, voor onze vereniging verdienstelijk heeft gemaakt.

dhr. B.H.Scholten, groencommissie

Epe, januari 2021.


Lees hier het jaarverslag in PDF