Beste tuinders,

Onze vereniging ontkomt ook niet aan de maatregelen die door de regering zijn genomen. Daarom zijn de onderstaande maatregelen door het bestuur genomen:

  1. De voorjaarsvergadering is afgelast. De agenda voor deze vergadering wordt naar onze najaarsvergadering verschoven.
  2. Maandelijks onderhoud gaat niet door. We zullen u tijdig berichten wanneer dit onderhoud weer gewoon plaats kan vinden.
    Daarom wordt ons definitieve onderhoudsschema nog niet bekend gemaakt. Zodra de regelgeving weer normaal wordt, zullen we dit schema opnieuw opstellen en aan u doorgeven.

Uiteraard kunt u ook in deze onzekere tijden gewoon blijven tuinieren, mits u zich aan de afgesproken afstand houdt en niet in groepen van meer dan drie personen op de tuin samenkomt.

Heeft u of een gezinslid koorts of is verkouden, blijft u dan ook thuis.

Er is wel afgesproken om zoveel mogelijk thuis te blijven, maar we mogen (nog) wel naar buiten.

We vertrouwen dat u zich aan alle regels houdt.

Ondanks alles wensen we u veel tuinplezier voor dit seizoen.