Hoe het begon

geschiedenis  

De volkstuinvereniging “Het Hoge Land” is opgericht op 23 december 1987. Daarvoor was elke tuinder op persoonlijke titel huurder van een tuin bij de gemeente Epe. Vanaf die datum werden de belangen gebundeld en werden de contacten met de gemeente door de vereniging onderhouden.

De eerste locatie was aan de Schietbaanweg, maar wegens het aanleggen van een nieuwbouwwijk moest de tuin worden verplaatst naar de huidige locatie.
Tijdens het inrichten van het complex zijn er in eerste instantie 42 tuinen gepland van elk 200 m2 en een algemeen groen gedeelte bestaande uit een boswal rondom en brede grasstroken tussen de tuinen. Daarnaast is een parkeerruimte gerealiseerd binnen de buitengrenzen van het perceel.

Met de gemeente Epe zijn afspraken gemaakt omtrent de inrichting van het perceel en de plaatsing van bouwwerken. Sinds 2007 heeft de vereniging vergunning om de leden toe te staan een kas in de vorm van een folietunnel te plaatsen.